Školska knjižnica

 
 

                                                         

 

N A T J E Č A J

za sudjelovanje na žiriranoj izložbi povodom 20 godina umjetničkog obrazovanja  u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.

Pravo na prijavu ostvaruju svi bivši učenici Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti/Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Prijavljeni rad mora biti spreman za izlaganje.

Izložba će se održavati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku od 30. studenog do 3. prosinca 2018. godine.

Natječaj je otvoren do 18. listopada 2018. godine.

Prijave, sa svim traženim sadržajima, na natječaj se šalju e-mailom na službenu e-mail adresu Škole :
spudo-20-godina@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni  e-mailom

 

Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, ocjenjivački sud neće uzeti u razmatranje

 

 

 

početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2015.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31 000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 /ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.
.