Aktivnosti i projekti> Državno natjecanje

• Dvanaesto državno natjecanjeGospić
od 2. do 4. svibnja 2011. godine

Grad u suvremenom kontekstu na likovnim radovima učenika

Na Natjecanju–izložbi sudjelovalo je 120 učenika i njihovih mentora  iz cijele Hrvatske, a u Gospiću su ih ugostili učenici i djelatnici OŠ dr. Jure Turića. Kroz cijelo natjecanje kao tema poticaj provlačio se Grad u suvremenom kontekstu očima učenika.

Na državno Natjecanje pozvano je 20 učenika osnovnih škola autora najoriginalnijeg likovnog rada nastalog kombiniranjem žice od bakra i aluminija i obojenog kartona. Učenici osnovnih škola kao temu poticaj imali su „Boje moga grada“. Zadatak im je bio savijanjem, rezanjem i spajanjem žice i metalnih mrežica oblikovati prostorni crtež – pročelje, koji su potom trebali koloristički obraditi obojanim plohama od kartona. Likovni radovi učenika izloženi su na izložbi u Muzeju Like, na kojoj su prikazana još 84 učenička rada pozvana na državnu izložbu.

Na ovogodišnjem Natjecanju – izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna – LIK 2011. prvi put su sudjelovali učenici gimnazijskih usmjerenja. Na državno Natjecanje pozvano je 12 učenika i njihovih mentora koji su na najoriginalniji način prezentirali vizualni identitet svog grada u suvremenom kontekstu. Tema poticaj bila im je „Urbana morfologija“, a zadatak kreativno interpretirati različite koncepte i strukture određenih gradskih situacija.  Powerpointprezentacije učenika prikazane su također u Muzeju Lika.

Na izložbi u Muzeju, koju je postavila Majda Leskovar, prikazani su i likovni radovi 58 učenika umjetničkih škola i škola s likovnim programima. Dvadeset učenika, autora najoriginalnijih likovnih radova na temu Anatomija grada i čovjeka, sudjelovalo je na državnom Natjecanju u Gospiću.

Učenici pozvani na državno Natjecanje sudjelovali su u radionicama u kojima su rješavali zadani likovni problem. Radionice su se održavala u učionicama OŠ dr. Jure Turića, a nagrađeni radovi nastali u radionicama izloženi su u prostorima Pučkoga otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“ u Gospiću, u kojem je održano i svečano zatvaranje i proglašenje nagrađenih učenika i mentora.

Priznanja i nagrade učenicima i mentorima uručile su tajnica i predsjednica državnog povjerenstva više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Blaga Petreski i Zvjezdana Prohaska. Učenicima i mentorima čestitali su i ravnatelj škole domaćin Ivica Radošević i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović.

Naša Državno natjecanje su iz naše škole pozvani sljedeći učenici:

- u kategoriji Samostalnih istraživačkih radova: Katica Josipović: "Mitsko-religijski kontekst u osnovi urbanističkog planiranja", 2.r. i Martina Kristić: "Povijesna geneza", 2.r.,mentorica: Lana Skender
- u kategoriji najbolje likovne mape-izložba na temu/poticaj: Ivan Bogović, 4.r. i Dorotea Cvijanović, 4.r.

* * *

Učenica Katica Josipović, 2.r., mentorica: Lana Skender, osvojila je 2. mjesto u kategoriji Samostalni istraživački radovi, tema poticaj: Urbana morfologija:

Učenik Ivan Bogović, 4.r., mentor: Marko Šošić, osvojio je 3. nagradu Državnog povjerenstva, u kategoriji likovne mape, a na temu poticaj: Anatomija grada i čovjeka:

 

Na izložbi su postavljeni i videouradak "Skeletopolis" ...
(r: Dorotea Cvijanovć, montaža: Katarina Jukić, animacija: Leonora Repinac, kamera: Martin Salaj):

... te mapa "Mrtav grad", pet radova učenika Daria Brkića (3.r, mentor: Marko Šošić):

 

Neki od radova nastalih na radionici:

 

 

 


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2012.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 / ss-osijek-515@skole.t-com.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.