O Školi>
DOKUMENTI ŠKOLE

U ovoj kategoriji: DOKUMENTI ŠKOLE / ŠKOLSKI ODBOR / NATJEČAJI / POVIJEST ŠKOLE / POPIS RADNIKA
___________________________________________________________________________________

ZAKONI I PRAVILNICI:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o umjetničkom obrazovanju

ZAKON O RADU (NN broj 93-14)

Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71-14)

Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92-10)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 25-13)

Zahtjev za pristup informacijama (.doc, 35 kB)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103-03, 118-06, 41-08, 130-11, 106-12)

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi (PDF: 157 kb)

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (PDF: 274 kb)

Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Uredba o uredskom poslovanju

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Procedura naplate prihoda

Statut Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc, 200 kB)

Pravilnik o zaštiti na radu Škole primijenje umjetnosti i dizajna Osijek (.pdf)

Pravilnik o kućnom redu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc, 50 kB)

Etički kodeks škole (.doc, 57 kB)

Poslovnik o radu Školskog odbora i drugih tijela Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.pdf)

Poslovnik o radu Školskog sportskog društva ''Artos'' Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc)

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (.pdf)

Odluka o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk. god. 2017./2018.

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište šk.god. 2017./2018.

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za razdoblje od svibanj do rujan 2018.

--------

Školski kurukulum Škole primijenjene umjestnosti i dizajna Osijek za šk. god. 2018. / 2019.

Godišnji plan i program Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za šk. god. 2018. / 2019.

--------

Financije za 2016.:

Referentna stranica

Obrazac Bilanca

Obrazac PR-RAS

Obrazac Obveze

Obrazac P-VRIO

Obrazac RAS-funkcijski

Bilješke uz obrazac Bilanca

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješke uz obrazac Obveze

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Financijski plan od 2016. do 2018. godine (.pdf, 677 kB)

Obrazloženje financijskog plana od 2016. do 2018. godine (.pdf, 330 kB)

Plan nabave za 2016. godinu (.pdf, 113 kB)

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu (.pdf)

--------

Financije za 2017.:

Referentna stranica

Financijska izvješća 01.01. - 31.12.2017.

Bilješke uz obrazac Bilanca

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješke uz obrazac Obveze

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

Plan prihoda i primitaka

Plan rashoda i izdataka

Plan nabave za 2017. godinu

II. Rebalans financijskog plana 2017. godine

Prijedlog III. rebalansa financijskog plana 2017. godine

--------

Financije za 2018.:

Opći dio financijskog plana 2018. i projekcije 2019. i 2020. godine

Prijedlog plana prihoda i primitaka 2018. - 2020.

Prijedlog plana rashoda i izdataka 2018. - 2020.

Obrazloženje financijskog plana

Prijedlog plana nabave za 2018. godinu

--------

Odluka o prodaji osnovnih sredstava (.pdf)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.doc, 94 kB)

Odluka o imenovanju osoba za postupanje u slučajevima povrede prava učenika (.pdf, 300 kb)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.pdf, 330 kb)

***

POPIS OBVEZNIH UDŽBENIKA za šk.god. 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017. (.xls)

POPIS OBVEZNOG PRIBORA

 

 


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2014.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 /ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr/ umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.