Aktivnosti i projekti > izvan Škole

projekt

Avenue Mall Osijek (Informativni centar policije)
22. listopada 2014.

„Otpornost na katastrofe“

Dana 22. listopada 2014. u prostoru Informativnog centra policije u Avenue Mall-u u Osijeku prezentiran je projekt „Otpornost na katastrofe“ koji provodi  Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Policijskom upravom Osječko-baranjskom, točnije odjelom za prevenciju i Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Cilj projekta bila je edukacija građana o tome što sve treba sadržavati osnovni komplet u slučaju katastrofe te na koji način treba postupiti u takvoj situaciji.
Uz Hrvatski Crveni križ u projekt je uključeno još 11 nacionalnih društava iz  Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Finske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske, Rumunjske i Španjolske.

Naša škola dobila je poziv za sudjelovanje u projektu na način da učenici osmisle puzzle „Komplet za katastrofe“ koji bi bio namijenjen djeci, a koristio bi se za edukaciju najmlađih o tome što je sve potrebno imati uz sebe ako dođe do neke katastrofe.
Uz mentora prof. Dragu Stojakovića kipari 3A razreda napravili su skice dva kompleta od kojih je svaki sadržavao deset raznih elemenata koji su neophodni u slučaju katastrofe. Nakon toga kipari 2D razreda izradili su Puzzle koristeći ljepenku i kolaž papir te su na taj način slagalicu približili djeci.

Na predstavljanju projekta bili su predstavnici grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić, zamjenik ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Osijek Denis Ćosić, a našu školu predstavljao je profesor Drago Stojaković.

Kipari 2.D i 3.A razreda i profesor Drago Stojaković

 

_____________________________________________


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2014.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 /ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.