Aktivnosti i projekti > izvan Škole

projekt

Studentski dom u Osijeku
16. listopada 2014.

„Red Bull Gravity Challenge“

Dana 16. listopada 2014. u Osijeku je održan Red Bull Gravity Challenge u prostoru Studentskog centra. Naša škola dobila je poziv za sudjelovanjem u ovom projektu na način da izradi strašila koja bi upotpunila scenu s obzirom da je cijeli događaj bio uređen u seoskom ruhu.

Učenici 2D razreda, smjera kiparstvo s mentorom prof. Dragom Stojakovićem uključili su se u ovaj projekt izradivši dvije skulpture od slame koje su dobile i naziv „Strahomir“ i „Punica“. Na projektu su radili dva tjedna izradivši konstrukciju od metala i drveta, a potom i dodali slamu te na kraju detalje upotpunili odjećom i vrećama.
Na projektu su sudjelovali: Marija Josipović, Ivona Malčić, Stella Hečko, Robert Erdelji, Domagoj Crnjac, Petar Gojević i Andreas Lerinc.

Mentor je sa dijelom učenika prisustvovao i samom događaju na kojem je bio cilj baciti jaje u improviziranoj letjelici s 15 m visine, pri čemu je jaje trebalo dotaknuti pod, a da se pritom ne razbije.

Skulpture koje su naši učenici izradili nalazile su se pokraj velike dizalice i odlično su se uklopile u cjeli ambijent. Nakon događaja u Osijeku skulpture putuju u Rijeku, a potom i u Zagreb.

Kipari 2.D razreda i profesor Drago Stojaković

_____________________________________________


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2014.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 /ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.