Nastava> Zanimanja>
Slikarski dizajner

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN (4 GODINE)
Prva godina je zajednička, u drugoj godini slijedi usmjeravanje.

Slikarski dizajner obrazuje se u praktičnoj nastavi za samostalan rad u restauratorsko-konzervatorskim zahvatima i dizajnerskim rješenjima i ilustracijama te izvođenju murala u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera.

Potrebna stručna znanja za svladavanje ovog zanimanja:
•crtanje i slikanje: razvijanje likovnog gledanja sredstvima likovnog govora
•slikarske tehnike: edukacija iz područja slikarskih tehnika i samostalna realizacija slikarskog projekta
•slikarsko projektiranje: likovno tehničko osposobljavanje učenika za samostalno komponiranje likovnih elemenata na zadanu temu ili motiv
•slikarska tehnologija: upoznavanje rada s tradicionalnim slikarskim materijalima i tehnologijom te istraživanje novih materijala
•restauriranje i slikanje kopija: ovladavanje teorijsko-praktičnim saznanjima iz konzervatorsko-restauratorske struke

Ozbiljna zaprjeka tomu zanimanju jesu slab vid, nemogućnost razlikovanja boja, alergije na koži, problemi s dišnim putovima te deformacije ruku i prstiju.

Nakon četiri godine učenici su sposobni samostalno upotrijebiti svoja znanja u preksi ili mogu nastaviti školovanje na navedenim visokim učilištima.

 

300904 SLIKARSKI DIZAJNER
Posebni stručni dio

Redni broj
NASTAVNI PREDMET
Tjedni broj nastavnih sati
II.
III.
IV.
9.
Povijest likovne umjetnosti
2
2
2
10.
Teorija oblikovanja
2
2
-
11.
Pismo
2
-
-
12.
Crtanje i slikanje
6
6
7
13.
Slikarske tehnike *
7
8
8
14.
Slikarsko projektiranje
-
3
3
15.
Slikarska tehnologija
-
1
1
16.
Restauriranje i slikanje kopija
-
2
3

UKUPNI STRUČNI DIO

19
24
24

SVEUKUPNO

35
35
35
* Povijest struke obrađuje se u okviru predmeta povijest likovne umjetnosti i u 4. razredu unutar programa predmeta slikarske tehnike.

 

Katalozi završnih radova
(u .pdf formatu)

2006. / 2007. / 2008. / 2009. / 2010. / 2011. / 2012. / 2013. / 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018. / 2019. / 2020.Ostala zanimanja:

• aranžersko-scenografski dizajner
• dizajner tekstila
• dizajner unutrašnje arhitekture
• grafički dizajner
• kiparski dizajner


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2012.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Drinska 12, 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 / ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.